MS ordinacija: gilenya

Novi rezultati o učinkovitosti fingolimoda (Gilenya)

3. Srpanj 2012. u Vijesti

Objavljeni su rezultati posljednjeg kliničkog istraživanja djelotvornosti fingolimoda u oboljelih od MS. Fingolimod je lijek koji djeluje na receptore S1PR, inhibirajući u konačnici migraciju T limfocita iz limfnih čvorova. Na taj način je stanicama imunološkog sustava onemogućen napad na mijelin u mozgu oboljele osobe.

Nedavno je završeno dvogodišnje istraživanje koje je ispitalo djelotvornost fingolimoda u usporedbi s placebom. Pokazalo se da fingolimod značajno smanjuje broj novih lezija i povećanje već postojećih lezija. Također, prema rezultatima, fingolimod štiti pacijente od smanjenja volumena mozga u usporedbi s placebom.

Više informacija na: http://goo.gl/U5NjO