MS ordinacija: CCSVI

Nakon dvije godine istraživanja CCSVI – trenutno stanje i planovi za budućnost

6. Rujan 2012. u Članci, Vijesti

Nacionalno društvo za MS u SAD-u i Kanadi donirali su skoro 2,5 milijuna američkih dolara za financiranje istraživanja odnosa CCSVI i MS. Prošlo je dvije godine od početka sedam istraživanja koja su započeta upravo zbog financijske podrške društava, i na stranicama Društva MS u Kanadi možete pročitati kakvo je trenutno stanje i koji su planovi za nastavak tekućih i pokretanje novih studija.

U posljednja dva mjeseca, većina istraživača je pred završetkom svojih istraživanja. Ne može se odrediti koliko će vremena biti potrebno za statističku obradu rezultata i sastavljanje članka za objavu, ali Društvo se nada da ćemo do kraja godine moći več čitati o jednom dijelu istraživanja i njihovim zaključcima.
Međutim, ima i onih koji će morati nastaviti s istraživanjima još neko vrijeme. Obično se radi o tome da su predviđeno trajanje projekata ili istraživanja produžile nepredviđene situacije, poput regrutiranja sudionika, dobivanja odobrenja od nadležnih institucija i izrade detaljnih protokola.

Istraživanja su usmjerena na pregled velikog broja oboljelih od MS i kontrolnih subjekata ne bi li se ustanovilo koja je učestalost CCSVI u pojedinim populacijama ljudi, i koja je uloga istog u patologiji MS. U istraživanjima je do sada različitim dijagnostičkim metodama pregledano preko 900 ispitanika. Rezultati koji su već dobiveni i koji će se prikupiti u budućnosti pomoći će u kreiranju većih studija koje bi trebale procijeniti sigurnost i učinkovitost tretiranja CCSVI u oboljelih od MS.

U ovom trenutku nije pronađena veza između CCSVI i MS. Čak naprotiv, CCSVI je nađen i u mnogim ljudima koji nemaju MS. Autori spomenutih sedam studija kažu i da do sada nije provedeno kontrolirano i kvalitetno istraživanje učinkovitosti tretiranja CCSVI u oboljelih, ali najavljuju kako će, nakon završetka ove faze, slijediti i jedna u kojoj će se sustavno pratiti baš to. Društvo MS u SAD-u i Kanadi ističe važnost brzog nalaženja odgovora i potiče istraživače da završe studije, kako bi što prije rezultate obradili statistički i objavili, da se mogu kreirati novi protokoli i daljnje studije.

Iako u Kanadi nije odobreno tretiranje CCSVI kao pristup liječenju MS, Društvo MS Kanade izjavilo je kako poštuje i shvaća želju oboljelih da se otovorena pitanja na ovom području što prije riješe, te da podržavaju i one koji su otputovali na tretman u SAD, kao i one koji su odlučili čekati rezultate istraživanja.

Više informacija o istraživanjima u tijeku na: http://mssociety.ca/en/help/msupdates/msupdate_20120904.htm

 

Postoji li uzročno-posljedična veza MS i CCSVI?

31. Kolovoz 2012. u Članci

Prema članku objavljenom u posljednjem broju JSRM, multipla skleroza nije uzrok CCSVI-a. Autori su, na temelju prvotne hipoteze i dobivenih rezultata, zaključili da je CCSVI vjerojatno urođena anomalija, a ne stanje koje se razvija kao posljedica multiple skleroze. O tome može li CCSVI dovesti do neurodegenerativnih promjena, pogotovo kroničnih, nije bilo moguće izvesti zaključke.
Međutim, i sami autori su svjesni da ova studija ima neka ograničenja, te da ne dokazuje postoji li ili ne veza između MS i CCSVI, te da je za njihovo tumačenje rezultata ključna početna pretpostavka, koju također ne mogu dokazati.

Polazeći od pretpostavke da bi, u slučaju da MS uzrokuje CCSVI, oboljeli imali sve ozbiljnije patološke promjene vena s godinama, autori su istražili kakvo je stanje vena i protok krvi u mozgu u oboljelih od MS. Međutim, pokazalo se da dužina trajanja MS nema statistički značajnu korelaciju sa stanjem venskog sustava u ispitanika. Prema tome, autori su zaključili da, ukoliko je njihova početna pretpostavka zaista točna, MS ne može biti uzrok CCSVI-a. Vjerojatnije je da je CCSVI stanje koje se razvija neovisno o MS i moguće da se radi o urođenoj anomaliji.
Ali naglašavaju kako je njihova studija bila retrogradna, što znači da nisu pratili stanje pacijenata tijekom godina, te nemaju uvid u to kakvo je bilo stanje prije početka studije. Nadalje, nema dokaza da bi, ukoliko postoji uzročno-posljedična veza MS i CCSVI, jedno stanje zaista i dovelo do pogoršanja simptoma i patoloških promjena drugog. Prema tome, rezultate ove studije treba uzeti kao preliminarne, a za konkretne zaključke provesti dodatna istraživanja.

Kao i u ovoj, postoje rezultati prethodnih studija koje indiciraju na izostanak uzročno-posljedične veze kod MS i CCSVI, ili na to da CCSVI prethodi multiploj sklerozi. Međutim, iz ni jedne od njih nije moguće donijeti siguran zaključak. Naprotiv, dodatni rezultati otvaraju i dodatna pitanja i biti će potrebno još vremena kako bi se razriješila.

Cijeli članak na engleskom jeziku možete pročitati na: http://goo.gl/4QIWL

Sigurnost i učinkovitost ekstrakranijalne venoplastike – novi rezultati

30. Kolovoz 2012. u Vijesti

Prema rezultatima objavljenima prekjučer, 28.8.2012., tretman CCSVI-a je učinkovit i siguran kod oboljelih od MS. U istraživanju je sudjelovalo 259 ispitanika, koji su oboljeli od različitih tipova MS. Kod otprilike polovice ispitanika primjećene su pozitivne promjene u fizičkom i psihičkom stanju, žene su imale nešto veća poboljšanja od muškaraca, kao i oboljeli od RRMS u odnosu na one koju su patili od PPMS. Petnaest ispitanika je tijekom studije prijavilo povratak simptoma, te su ponovno tretirani, dok je u jednog pacijenta došlo do ozbiljnih komplikacija: venske tromboze na mjestu ulaska katetera. Međutim, autori naglašavaju kako je taj slučaj pravovremeno riješen bolničkim tretmanom.

Na temelju rezultata autori su zaključili kako je tretman CCSVI siguran i učinkovit kod osoba koje boluju od MS. Međutim, studija je imala nekoliko ograničavajućih čimbenika. Kratko vrijeme praćenja pacijenata (samo šest mjeseci prije i nakon tretmana) i izostanak kontrolne placebo skupine značajno ograničava donošenje sigurnih i relevantnih zaključaka. Konačni zaključak slijedi zaključke ostalih studija, da su potrebna dodatna istraživanja, uključujući i dvostruko slijepe, placebo kontrolirane studije.

Više pročitajte na: http://www.jvir.org/article/S1051-0443%2812%2900708-7/abstract

Novi rezultati na području povezanosti CCSVI i MS

7. Kolovoz 2012. u Članci

Nedavno su objavljeni rezultati prve populacijski temeljene prospektivne studije na području povezanosti CCSVI i MS. U studiju je bilo uključeno 148 ispitanika s MS, 20 pacijanta s CIS, 40 osoba s drugim neurološkim bolestima i 172 zdrava ispitanika. Na ispitanicima su provedeni TCCD i ECD (Transcranial Color Doppler i Echo Color Doppler). Ukoliko su ispitanici ispunjavali dva ili više kriterija koja je postavio dr. Zamboni, smatrali su se pozitivnima na CCSVI. Iako provedena na malom broju ispitanika, studija je rezultirala novim saznanjima na području CCSVI problematike.

Iako je, prema ovim kriterijima, primijećena statistički značajna razlika učestalosti CCSVI u oboljelih od MS u odnosu na ostale ispitanike, broj ispitanika koji su imali MS i bili pozitivni na CCSVI je bio neočekivan: samo 28 od 148 ispitanika.
Prema rezultatima studije, CCSVI je bio prisutan u 18.9% oboljelih od MS, 10.0% pacijenata s CIS, 6.4% kontrolnih subjekata i samo 5.0% ispitanika s drugim neurološkim bolestima. Također, autori navode kako je CCSVI bio značajno učestaliji kod pacijenata koji su bolovali od MS dulje od 144 mjeseca, u odnosu na pacijente koji su kraće imali MS. Veća učestalost CCSVI je zamijećena i kod progresivnih oblika MS u odnosu na relapsno reminentni.

Autori navode kako, unatoč većoj učestalosti CCSVI kod pacijenata s MS, njihovi rezultati nisu u skladu s prethodnim rezultatima objavljenih proteklih nekoliko godina. Naime, učestalost CCSVI prema ovim je rezultatima znatno manja nego u prethodnih nekoliko studija. Autori smatraju svoje rezultate relevantnima, s obzirom da je sve pretrage izvodio stručnjak na području sonografije, u skladu s kriterijima i protokolom dr. Zambonija. Dodatno, u trenutku provođenja pretrage, ispitivač nije bio upoznat sa stanjem ispitanika.
Iako se na ovaj način ne može utvrditi koja je uzročno-posljedična veza CCSVI i MS (i da li zaista postoji), rezultati ipak ukazuju da bi CCSVI lako mogao biti posljedica, a ne uzrok MS. Autori upozoravaju da su i ostale studije na ovom području također retrospektivne, te također ne mogu dovesti do konkretnog zaključka.

U konačnici autori navode da opservacijske studije daju rezultate koji se moraju oprezno interpretirati, uključujući i vlastitu interpretaciju uzročno-posljedične veze CCSVI i MS. Naglasak je na potrebi za longitudinalnim multicentričnim studijama na puno većem broju ispitanika kako bi se ustanovila korelacija između CCSVI i progresije bolesti.

Članak u cijelosti možete pročitati ovdje: http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0041227